Mr ph spec. Zlata Žuvela
Kreiranjem i implementacijom nove strategije marketinga u novom milenijumu, apotekarski sektor Srbije stvara osnov za dalji razvoj, kroz društveno odgovorno ponašanje svih učesnika u farmaceutskom sektoru Srbije.
 
O farmaceutskoj profesiji javnost će suditi na osnovu efekata koji ona ima na društvo, primenom visokih standarda svog profesionalnog ponašanja.
 
Povećanje nivoa profesionalizma u farmaceutskom sektoru Srbije ogleda se kroz etičku praksu koja mora stalno da se preispituje, a ova Konferencija ima za cilj da joj u tome pomogne.
 
Tema Konferencije ima marketinšku i propagandnu farmaceutsku poruku, koja je upućena stručnoj ali i opštoj javnosti, sa ciljem da stvori dobar osnov za izgradnju jednog novog farmaceutskog brenda, sa kojim će farmaceutski sektor Srbije biti posebno ponosan.
 
Predstojeću Konferenciju organizuju mnogi subjekti koji su važni za delovanje farmaceuta u praksi, počev od proizvođača lekova i medicinskih sredstava, preko predstavništava, zastupništava, veleprodaja, do apoteka u sistemu zdravstvene zaštite. Za njih će ciljna grupa na ovoj konferenciji biti, pre svega, licencirani farmaceuti iz drugih zemalja koji će se odazvati pozivu da na njoj prisustvuju.
Organizator ove Konferencije se iskreno nada da će ispuniti sva očekivanja učesnika i da će isti poželeti da što pre dođe do realizacije III Međunarodne konferencije o marketingu u farmaciji.

 

Mr ph spec. Zlata Žuvela